Reportatge: conviure amb malalties rares , Dia Mundial de Malalties Rares Andorra 2017
La pobresa al segle XXI