La utilització de la mascareta passa a ser obligatòria sota ‘pena’ de cent euros